top of page
Финансирано от ЕС_NextGenerationEU.png
План за възстановяване и устойчивост.png

На 09.01.2024 г. “СУПЕРЛИНК САЛЮШЪН” ЕООД, Бенефициент по проект BG-RRP-3.004-0473-C01 “Технологична модернизация в предприятието”, сключи Анекс с Управляващия орган на Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост, за промяна на мястото на изпълнение на инвестицията, а именно в новата производствена база на “СУПЕРЛИНК САЛЮШЪН” ЕООД в град София, бул. „Черни връх“ № 47, Бизнес център „Витоша“, ет. 1.

 

bottom of page