top of page
Финансирано от ЕС_NextGenerationEU.png
План за възстановяване и устойчивост.png

След проведен избор на изпълнител чрез „Публична покана“ с предмет:

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Технологична линия за производство на трикотажни и плетени изделия - 1 бр., със следната компановка: Линейна плетачна машина – 3 бр., Маса за напаряване и вакуумиране - 1 бр., Машина за пренавиване на нишки - 1 бр. и Кетел машина - 4 бр.”, и във връзка с изпълнение на проект BG-RRP-3.004-0473-C01 “Технологична модернизация в предприятието” по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост, на 15.01.2024 г. “СУПЕРЛИНК САЛЮШЪН” ЕООД сключи договор с фирма „БМ и Ко“ ЕООД, ЕИК 202363194, на стойност 359 950,00 лв. без ДДС.

Дейностите по договора ще бъдат реализирани в новата производствена база на “СУПЕРЛИНК САЛЮШЪН” ЕООД в град София, бул. „Черни връх“ № 47, Бизнес център „Витоша“, ет. 1.

 

Срок на договора: до 10.04.2024 г.

 

bottom of page